:: AKTUALNOŚCI


OSTRZEŻENIE w sprawie rozprowadzanych odpłatnie publikacji na temat możliwości uzyskania dotacji unijnych!
 
W związku z licznymi sygnałami w sprawie rozprowadzanych odpłatnie publikacji na temat możliwości uzyskania dotacji unijnych informujemy, że  Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ani jej pracownicy nie są autorami ani wydawcami  tych publikacji oraz nie ponoszą odpowiedzialności za błędne informacje w nich zamieszczane.
 
Przypominamy równocześnie, że informacje na temat prowadzonych i planowanych konkursów o dotacje unijne dla beneficjentów można uzyskać osobiście w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym RPO oraz w Lokalnym Punkcie Konsultacyjnym przy DARR S.A.

więcej»
INFORMACJA O WYNIKACH PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego podstawowego

powołanej w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Informacja z posiedzenia w dniach 29 i 30 września 2010r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój w zakładce Projektu „Wsparcie pracodawców i ich pracowników”.

 

więcej»
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Partner Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, oraz ze środków Budżetu Państwa

ogłasza drugi nabór wniosków o  przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowego wsparcia pomostowego

Uczestnicy projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy”, którzy w ramach projektu ubiegają się o  przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej  i ukończyli etap szkoleniowo – doradczy, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) oraz z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Wniosków a następnie pobranie i wypełnienie niezbędnych dokumentów.

Pełna treść ogłoszenia oraz Wymagane dokumenty do pobrania w zakładce Projektu pn. „Wsparcie pracodawców i ich pracowników”

więcej»
     Zarządzanie wzornictwem - bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Partnerze projektu „Zaprojektuj Swój Zysk” zaprasza do udziału w szkoleniach przedsiębiorców i projektantów z terenu Dolnego Śląska.

Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności efektywnej współpracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych w procesie rozwoju nowego produktu oraz zarządzania wzornictwem w przedsiębiorstwie.

Szkolenia/warsztaty realizowane są w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”, którego autorem jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

27.09.2010

więcej»
INFORMACJA O WYNIKACH PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego podstawowego


Powołanej w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie".

Informacja z posiedzenia w dniach 06, 09 I 10 sierpnia 2010r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój w zakładce Projektu „Wsparcie pracodawców i ich pracowników”.

więcej»
Targi Israel Gateway 2010
 
W dniach 29-30 listopada br. w Tel Awiwie odbędą się targi Israel Gateway 2010, których celem jest promocja współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany handlowej, realizacji wspólnych projektów, przedsięwzięć badawczych, inwestycji.
 
27.08.2010

więcej»
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność DARR S.A.
Zarząd Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 10 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, na którym posadowiona jest wyżej określona nieruchomość budynkowa
-
pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie dostępne jest również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Szczawieńskiej 2 w Szczawnie-Zdroju (parter budynku).

19.07.2010 r.

więcej»
Informacja

Prezes Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje,że w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju przy
ul. Szczawieńskiej 2 w dniu 10.05.2010 r. wywieszony został wykaz dot. nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Wysockiego 10 w Wałbrzychu, stanowiącej własność Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w obrębie geodezyjnym Śródmieście 27, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 41/1, na którym posadowiona jest wyżej określona nieruchomość budynkowa.

10.05.2010 r.

więcej»
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie realizujemy projekt „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy” 

więcej»
 
 
Chcesz się wypromować i pozyskać partnerów do współpracy z Republiki Czeskiej ?
 
Zapraszamy do zapoznania się z
Projektem Czesko-Polski Portal Innowacyjny
i wypełnienia ankiety.
 
 Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa
 
 
29.03.2010 

więcej»
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A. działając w partnerstwie z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Internet Ventures Sp. z o.o. z Katowic zaprasza do udziału w projekcie:


AKADEMICKI PRZEDSIĘBIORCA

więcej»
AUTOMATIC MATCHING TOOL

Automatyczne wyszukiwanie ofert technologicznych

więcej»
ENTERPRISE EUROPE NETWORK - CZATY INTERNETOWE

Zapraszamy na witrynę, na której prowadzone są konsultacje on-line - spotkania z ekspertami w formie czatów.

15.05.2008

więcej»
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA

oferuje do sprzedaży

 obiekt handlowo – usługowy

 zlokalizowany w centrum Wałbrzycha przy ul. Wysockiego 10

więcej»