:: AKTUALNOŚCI


ENTERPRISE EUROPE NETWORK - CZATY INTERNETOWE
 
Zapraszamy na witrynę, na której prowadzone są konsultacje on-line - spotkania z ekspertami w formie czatów.
*
AKTUALNY CZAT
Gospodarka wodno-ściekowa w MŚP
30 listopada w godzinach: 1000-1200

więcej szczegółów wkrótce

* * *
Aby uczestniczyć w czacie wystarczy w okresie trwania czatu
1] wejść na stronę podaną poniżej
2] wpisać dowolną nazwę użytkownika
3] zaakceptować wejście na stronę poprzez opcję Zaloguj.
Prosimy o przesyłanie Państwa sugestii - tematów/ekspertów, które powinniśmy dla Państwa zorganizować w ramach konsultacji.

*

Zapraszamy do archiwum, zawierającego zapisy czatów, które zostały zorganizowane w okresie maj 2008 - czerwiec 2010.

ARCHIWUM CZATÓW
 15 maja 2008 roku
Dotacje dla innowacyjnych przedsiębiorców
Działanie 4.4. - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Ekspert: Barbara Miszczak, Główny Specjalista, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zapis czatu
informacja o ekspercie
*
16 maja 2008 roku
Dotacje dla innowacyjnych przedsiębiorców
Działanie 4.2. - Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Ekspert: Sebastian Banasiewicz, Główny Specjalista, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
*  
24 czerwca 2008 roku 
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych 
  Ekspert: Marek Michalski, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych,  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
*
26 czerwca 2008 roku
System REACH = obowiązek rejestracji produkowanych i importowanych substancji chemicznych
 Ekspert: dr Andrzej Kalski, Dyrektor Departamentu Substancji i Preparatów Niebezpiecznych, Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych 
 zapis czatu
*
5 listopada 2008 roku
Opodatkowanie dotacji unijnych
VAT i podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych
Ekspert Doradca podatkowy, Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Sp. z o.o. z Poznania
zapis czatu
*
12 listopada 2008 roku
Oznakowanie CE
Prawne aspekty umieszczania oznakowania CE na wyrobach
Ekspert: Anna Hutyra, twórca portalu www.ce.info.pl
zapis czatu
*
12 lutego 2009 roku
Instrumenty wspierania działalności eksportowej przedsiębiorstw
Ekspert: Renata Iwaniuk, Naczelnik Wydziału Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Ministerstwie Gospodarki
 *
 13 lutego 2009 roku
Pracownicy za granicą - podatki i ubezpieczenia
Ekspert: Mariusz Makowski, doradca podatkowy, autor wielu urzędowych interpretacji z zakresu opodatkowania dochodów za granicą i unikania podwójnego opodatkowania
*
19 marca 2009 roku
Zarządzania własnością intelektualną i egzekwowania związanych z nią praw w małych i średnich przedsiębiorstwach
Ekspert: Jolanta Wąż, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
 *
20 marca 2009 roku
Nowelizacja ustawy o VAT i jej skutki dla małych i średnich przedsiębiorstw
Ekspert: Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP
*
28 maja 2009 roku
Własny Biznes - dotacje z Urzędu Pracy
Ekspert: Marzena Radochońska, Naczelnik Wydziału Programów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu 
*
29 maja 2009 roku
e-usługi - dotacje z PO IG
Ekspert: Jacek Bukowicki, Kierownik Sekcji Kontraktowania Projektów Społeczeństwa Informacyjnego w PARP
*
10 czerwca 2009 roku

B2B – elektroniczny biznes

Dotacje dla przedsiębiorców na wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.

Ekspert: Jacek Bukowicki, Kierownik Sekcji Kontraktowania Projektów Społeczeństwa Informacyjnego, Zespół Własności Przemysłowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

15 czerwca 2009 roku

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych realizowana przez samorządy powiatowe

Ekspert: Kornelia Kasprzak, Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego Wrocławia

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

16 czerwca 2009 roku

Dofinansowanie na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych - program finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki

Ekspert: Renata Iwaniuk, Naczelnik Wydziału Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Ministerstwa Gospodarki

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

19 czerwca 2009 roku

Ochrona należności w obrocie krajowym i zagranicznym - zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ekspert: Tomasz Wojnarski, Dyrektor ds.Sprzedaży Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

22 czerwca 2009 roku

Prawo Pracy

Ekspert: Sławomir Driczinski, Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

30 czerwca 2009 roku

Administracyjno – prawne zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Ekspert: Jacek Garstkiewicz, Ekspert prowadzący szkolenia na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

23 września 2009 roku

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w aspekcie wymogów środowiskowych

Ekspert: Janusz Marlinga, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, Biegły Ministra Środowiska i Wojewody Dolnośląskiego w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

28 września 2009 roku

Dotacje na inwestycje - jak efektywnie przygotować się do nowych zasad w najbliższych rundach aplikacyjnych

Ekspert: Beata Tylman, Starszy Menedżer Zespołu dotacji i ulg inwestycyjnych Deloitt

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

27 października 2009 roku

Pomoc publiczna

Eksperci:

Małgorzata Kuczyńska, Analityk rynku, specjalista ds. pomocy publicznej COMPER Fornalczyk i WSPÓLNICY Sp. J.

Łukasz Grzejdziak, Specjalista ds. pomocy publicznej COMPER Fornalczyk i WSPÓLNICY Sp. J.

zapis czatu

informacje o ekspertach

*

28 października 2009 roku

Procedura przed Sądem Arbitrażowym przy KIG

Ekspert: Marek Furtek, Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

30 listopada 2009 roku

Zapewnienie bezpieczeństwa obrotów gospodarczych

Ekspert: Jacek Garstkiewicz, Ekspert prowadzący szkolenia na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

11 grudnia 2009 roku

Rozliczanie dotacji pozyskanych w ramach Działania 8.1. i 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ekspert: Izabela Fiszer, Starszy Specjalista w Zespole Własności Przemysłowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

zapis czatu

informacja o ekspercie

* * *

CZAT SPECJALNY

8 grudnia 2009 roku

Zagrożenia biznesowe i prawne związane z wdrożeniem i eksploatacją systemów IT - prawa autorskie w kontekście umów wdrożeniowych

zapis czatu

informacja o ekspercie

Czat specjalny został zorganizowany w ramach Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009

www.innowacje2009.pl

*

25 marca 2010 roku

Dyrektywa Usługowa

Ekspert: Jacek Czech, Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

 29 marca 2010 roku

Czym są innowacje ?

Ekspert: Leszek Grocholski, Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, biegły sądowy, z zakresu nowych technologii, opiniodawca innowacyjności projektów
*
27 kwietnia 2010 roku
Bon na innowacje

Inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi

Ekspert: Zespół Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

*
11 maja 2010 roku
Kredyt Technologiczny
Ekspert: Paweł Świętosławski, pracownik Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Banku Gospodarstwa Krajowego
*
25 maja 2010
Optymalizacje podatkowe z wykorzystaniem struktur krajowych, unijnych i krajów trzecich
Ekspert: Rafał Szafraniec, Doradca podatkowy, Menedżer w firmie doradczej KPMG

 

 

 

*

30 września 2010

Międzynarodowy stosunek pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad rządzących w Unii Europejskiej

Ekspert: Monika Pasiewicz, współpracownik w kancelarii doradztwa podatkowego "FCG" Fiscal Consulting Group

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

25 października 2010

Pomoc publiczna w Programach Operacyjnych

Ekspert: Maciej Zasłona, współpracownik Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o.

 

 

 

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

27 października 2010

Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla MŚP uczestniczących w projektach badawczych

Ekspert: dr inż. Małgorzata Skibska-Zielińska, Koordynator Zespołu ds.Komercjalizacji Wyników Badań NCBiR

zapis czatu

informacja o ekspercie

*

29 października 2010

Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie - System Ekozarządzania i Audytu EMAS
Eksperci: Ministerstwo Środowiska i Centrum Informacji o Środowisku
informacja o ekspertach

*

 Zamówienia Publiczne w Unii Europejskiej - nowe podejście do zamówień publicznych szansą dla MŚP

Ekspert: Marta Grzebalska, Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.

zapis czatu

informacja o ekspercie

 
15.05.2008
Aktualizacja: 22.11.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « cofnij