:: AKTUALNOŚCI


AUTOMATIC MATCHING TOOL

Automatyczne wyszukiwanie ofert technologicznych

Czym jest AMT: Usługa Automatic Matching Tool przeznaczona jest dla firm oraz instytucji które poszukują najnowszych rozwiązań technologicznych w swojej branży.  Jest to najprostsza metoda monitoringu zmian technologicznych zachodzących w przemyśle i nauce. AMT jest także doskonałym sposobem poszukiwania partnerów handlowych, licencji, patentów, oraz partnerów do wspólnych projektów badawczych.

Jak to działa: Osoby zarejestrowane jako abonenci usługi AMT raz w miesiącu otrzymują zbiorcze zestawienie wyłącznie najnowszych ofert technologicznych z przeszło 40 państw świata. Oferty wyszukiwane są za pomocą kluczowych słów określonych w momencie rejestrowania. Wszystkie oferty pochodzą z bazy Komisji Europejskiej BBS. Autorami ofert są jednostki badawczo-rozwojowe, uniwersytety oraz pochodzące z całego świata firmy których pracownicy opracowali technologię cechującą się wysokim stopniem innowacyjności. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem bazy BBS jak i AMT sprawuje Komisja Europejska.

Jakie to proste:

KROK 1 - Spośród słów kluczowych należy wybrać te na podstawie których komputer przeszukiwać będzie bazę BBS w celu odnalezienia ofert spełniających nasze kryteria.

Słowa kluczowe pogrupowane są w dziewięć głównych branż którymi są: Komunikacja, Software / Hardware, Elektronika, Inżynieria genetyczna, Medycyna / Zdrowie, Energia, Dobra konsumpcyjne, Produkcja przemysłowa, oraz Inne / Pozostałe.

Słowa kluczowe – Excel / PDF / Word

KROK 2 – Po wybraniu kryterium wyszukiwania (słowa kluczowe) należy w najdogodniejszy dla siebie sposób przesłać zgłoszenie do ośrodka Enterprise Europe Network.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną, faxem lub tradycyjną pocztą.

E-mail: marek.stankiewicz@darr.pl

Fax: 074 64 80 446

Adres: Dolnośląski Park Technologiczny

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Prawidłowe zgłoszenie zawierać powinno 

 

 

 

- Słowa kluczowe (wedle uznania: plik Word, Excel lub wiadomość e-mail z podaniem kryterium wyszukiwania)  

- Adres poczty e-mail na który raz w miesiącu wpływać będzie wiadomość ze zbiorczym zestawieniem ofert technologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dane kontaktowe do firmy w tym: nazwę firmy i osobę do kontaktu

Uwaga: Usługa świadczona bezpłatnie. Osoby otrzymujące zestawienia ofert nie są zobligowanie do odpowiadania na oferty zawarte w zestawieniu. Rejestracja w systemie AMT nie jest formą zobowiązania wobec ośrodka EEN ani firm / instytucji których oferty zostały zamieszczone w zestawieniu. Z usługi można zrezygnować w każdej chwili bez żadnych opłat ani podawania przyczyny.

Osoba do kontaktu:

 

 

 

Marek Stankiewicz

tel.: 074 64 80 446  

opracowano:

 

Enterprise Europe Network Wałbrzych

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

 1. tel. 074 64 80 450 faks: 074 64 80 451

 2. e-mail: eic@darr.pl

 3. http://www.een.org.pl

 4. http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

   

  11 10 2010

   

   

 

 

 

 

 « cofnij