:: AKTUALNOŚCI


INFORMACJA O WYNIKACH PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego podstawowego


Powołanej w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regioni

Informacja z posiedzenia w dniach 06, 09 I 10 sierpnia 2010r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój w zakładce Projektu „Wsparcie pracodawców i ich pracowników”.« cofnij