:: AKTUALNOŚCI


INFORMACJA O WYNIKACH PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego podstawowego

powołanej w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Informacja z posiedzenia w dniach 29 i 30 września 2010r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój w zakładce Projektu „Wsparcie pracodawców i ich pracowników”.

 

 « cofnij