:: DLA SAMORZĄDÓW
 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA-RZECZPOSPOLITA 2007-2013

jest Partnerem projektu pod nazwą Czesko-Polski Portal Innowacyjny.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa.

Na obecnym etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzone jest badanie potencjału innowacyjnego na pograniczu. Badanie to jest prowadzone w formie badania ankietowego.

Efektem końcowym badania będzie sporządzenie mapy środowiska innowacyjnego w województwie dolnośląskim. Na podstawie udzielonych przez Państwa informacji i sformułowanych potrzeb zostanie opracowana baza danych, umożliwiająca pozostałym podmiotom zainteresowanym innowacją, wyszukanie odpowiednich partnerów do współpracy.

Publikowanie Państwa instytucji na portalu będzie BEZPŁATNE. Informacji o projekcie udziela:

Katarzyna Bienia
Specjalista ds. promocji w zakresie ogólnej promocji projektu
e-mail: katarzyna.bienia@darr.pl,
telefon: 074 64 80 443

Marek Stankiewicz
Specjalista ds. wdrożenia portlu
e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl,
telefon: 074 64 80 446